ZAKAZANI GRUPNI KURSEVI ZA 2020. godinu

Datum početka kursa Termini Kurs Prijava kursa
27. januar 2020. 19:15-21:30h Grafički Paket Kurs prijava kursa
Grupa popunjena
10. februar 2020. 16:30-18:45h Video Post-produkcija prijava kursa
Grupa popunjena
2. mart 2020. 16:30-19:45h Dizajn i multimedija prijava kursa
6. april 2020. 16:30-19:45h Video produkcija prijava kursa
UPLATNICA

NAPOMENA:
Za fizička lica, akontacija za kurseve je rezervacija mesta. Akontacije su uračunate u cenu kursa.
Paket i Pro kurseve možete platiti u 3 mesečne rate, Video produkcija, Dizajn i multimedija do 4 mesečne rate čekovima građana.
Kurs možete uplatiti putem fakture, uplatnice, čekovima ili gotovinom (fiskalni račun) u školi.
Hvala na poverenju!